Geschiedenis

Philharmonie Gelre is een betrekkelijk nieuwe naam in de wereld van de symfonische blaasmuziek. Toch heeft het orkest al een geschiedenis van 85 jaar en is de nieuwe naam gevestigd.

In 1927 zijn op initiatief van de toenmalige directie van de Nederlandse Kunstzijdefabriek (ENKA) diverse verenigingen voor de medewerkers opgericht. Hieronder was ook de Enka Harmonie. In de afgelopen 75 jaar ontwikkelde het orkest zich van een bedrijfsharmonie tot een regionaal symfonisch blaasorkest. In de tachtiger jaren is de naam gewijzigd in Akzo Filharmonie en Akzo Nobel Filharmonie. Het orkest kon toen nog steeds rekenen op steun van het bedrijf. Sinds 2000 heeft de directie van Akzo Nobel echter haar sponsorbijdrage aan het orkest verkleind, waarna de naam veranderd is in Philharmonie Gelre. Vanaf 2004 krijgt het orkest helemaal geen financiƫle steun meer van de Akzo.

Philharmonie Gelre is dus de voortzetting van de Akzo Nobel Filharmonie. Het orkest is vele jaren een warm pleitbezorger geweest voor een breed repertoire aan symfonische blaasmuziek. De muzikale vernieuwing is niet geschuwd. Voortdurende muzikale en organisatorische ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat Philharmonie Gelre nu tot de top van de harmonieorkesten in Nederland gerekend mag worden. Veel concerten, tournees in binnen- en buitenland en uitstekende concoursresultaten op het hoogste niveau zijn daar het muzikale bewijs van.

Die vernieuwing heeft zich nu in organisatorisch opzicht verder voort gezet. De per 1 januari 2000 opgerichte Stichting Symfonische Blaasmuziek Philharmonie Gelre zet in een nieuwe gedaante een oude traditie voort. Het al eerder ingeslagen muzikale pad zal verder worden vervolgd. Dit uit zich onder meer in een ruime repertoirekeuze, variƫrend van transcripties uit het klassieke repertoire tot amusementsmuziek en zelfs jazz. Philharmonie Gelre is op 16 maart 2002 landskampioen geworden van de vaandelorkesten (nu eerste divisie) sectie harmonie van de KNMO.

Concerten

Zaterdag 2 - zondag 3 november 2019
Studieweekend
Wolfsberg, Kranenburg

Zaterdag 9 november 2019
Dubbelconcert met Harmonie Prinses Irene uit Huizen
(locatie volgt)

Zondag 24 november 2019
Concert
Musis Sacrum, Arnhem

Vriend worden?

Wij zijn afhankelijk van schenkingen om onze muzikale activiteiten mogelijk te maken. Een kleine jaarlijkse bijdrage helpt daarbij al. Als u minimaal 20 euro per jaar doneert, krijgt u een kortingskaart voor ons najaars-concert in Musis Sacrum. U kunt zich hier aanmelden.