De Gelderlander, 10 december 2007

Philharmonie Gelre boeit met gastdirigent

Philharmonie Gelre: Najaarsconcert Fiesta Mexicana.
Gezien: zondagmiddag, Musis Sacrum Arnhem.
door Willem van Koppenhagen

ARNHEM - Met een omvangrijk en veelkleurig programma onthaalde Philharmonie Gelre gistermiddag het toegestroomde publiek op een selecte keuze muziek. Dat gebeurde onder de noemer Fiesta Mexicana, waarbij Joop Boerstoel optrad als gastdirigent.

Het orkest speelde het onder hem in korte tijd klaar dit omvangrijke concert podiumrijp te krijgen. Cuban Overture vormde het openingswerk, waarin heel transparant werd gemusiceerd. Met oor voor al die zo specifieke Gershwin-karakteristieken en de elegantie, die dit werk uitstraalt. Helder hoorbaar en met aandacht voor een behoedzame opbouw en afwikkeling in expressie zette het orkest een prachtige vertolking neer.

In Euterpe klonk een ode aan de muze der muziek, in riant samenspel tussen dwarsfluit en orkest. Chapeau overigens voor de overtuigende soliste in dit werk. Enigszins in contrast daarmee was Fiesta Mexicana, die veelal groots en vol effecten van het podium rolde. Verdienstelijk in aangezette bombastiek en boeiende kleuren. Het orkest opereerde ook hier expressief trefzeker en nauwgezet.

Na de pauze werd het allemaal wat lichter en luchtiger. In Traner ontrolde zich een paso doble, waarbij je van smaak kunt verschillen over de mate van ingetogenheid. Boerstoel houdt van een enigszins royale aanpak in sommige passages en elders behoudt hij duidelijk de regie over de mate van expressiviteit. Het orkest volgde zijn aanwijzingen vrijwel exact op en voelde heel goed waar hij heen wilde met zijn muzikale visie en zeggingskracht.

Zo ook in Sevilla, waarin wederom verdienstelijk verfijnd de klanken tot het publiek kwamen. In Libertango kwamen die prachtige tinten van Piazzolla optimaal tot hun recht en in La Leyenda del Beso gebeurde vrijwel hetzelfde, al was een enkele passage toch wat rafelig. Bij Noche de Abril swingde het orkest in een ritmisch breed en grondig gelegd spanningsveld bij die beslist pittige partituur.

Met La Boda de Luis Alonso werd het publiek uitgenodigd de zaal feestelijk fluitend te verlaten. Dat deed het niet. In plaats daarvan klonk een meer dan overtuigend applaus voor de Philharmonie. Met deze boeiende gastdirigent maakte men duidelijk op een muzikaal hoog niveau te kunnen (blijven) opereren. Dat verdiende applaus voor het orkest en applaus voor deze uitstekende gastdirigent, bij wie deze functie in heel goede handen lijkt na het vertrek van dirigent Hans Welle.

Concerten

Vrijdag 27 april 2018
Koningsdagconcert
14:00 uur, Stadhuishal, Arnhem

Vrijdag 4 mei 2018
Herdenkingsconcert
20:30 uur, Eusebiuskerk, Arnhem

Zondag 1 juli 2018
Zomerconcdert
Hotel Bakker, Vorden

Zondag 25 november 2018
Najaarsconcert
Musis, Arnhem

Vriend worden?

Wij zijn afhankelijk van schenkingen om onze muzikale activiteiten mogelijk te maken. Een kleine jaarlijkse bijdrage helpt daarbij al. Als u minimaal 20 euro per jaar doneert, krijgt u een kortingskaart voor ons najaars-concert in Musis Sacrum. U kunt zich hier aanmelden.